CHUYỂN DỊCH WORKSTATION

HỒ SƠ TRỰC TUYẾN GIỚI THIỆU DOANH NGHIỆP, CÁ NHÂN, DỰ ÁN RA VỚI THẾ GIỚI

CHO DOANH NGHIỆP

Sleeps 26 | 12 Bedrooms | 13 Bathrooms

CHO CÁ NHÂN

Sleeps 16 | 8 Bedrooms | 10 Bathrooms

CHO DỰ ÁN

Sleeps 20 | 10 Bedrooms | 13 Bathrooms

HỒ SƠ CÔNG TÁC

Sleeps 32 | 16 Bedrooms | 18 Bathrooms

THÀNH CÔNG BỀN VỮNG NHỜ SỰ LIỀN MẠCH VÀ LUÔN THÔNG SUỐT

Giữ kết nối, trao đổi giá trị với thế giới. Tương tác hiệu quả với khách hàng, người mua


Chuyển Dịch Workstation (CD Work) – nền tảng được sáng lập bởi Trình Hải Khang, vận hành và quản lý bởi Hùng Phong Zetta Enterprises

Sự có mặt của CD Work giúp cho sự nghiệp của các cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức gặp được thuận lợi, may mắn nhờ giữ được sự tinh tấn, liền mạch và thông suốt.

Tuần 48, Thứ Năm - Ngày 01.12.2022


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Quis viverra nibh cras pulvinar mattis nunc sed blandit

— Lợi ích doanh nghiệp nhận được

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Quis viverra nibh cras pulvinar mattis nunc sed blandit

— Lợi ích cá nhân nhận được

Có công mài sắt, có ngày nên kim

Không có việc gì khó,
Chỉ sợ lòng không bền,
Đào núi và lấp biển,
Quyết chí ắt thành công

— Sức mạnh của sự tinh tấn

Việc bạn đang làm là phụng sự xã hội, phụng sự thế giới này mà. Bởi vậy, hãy để cho cả thế giới biết được bạn là ai, bạn đang làm gì.

Hãy cho thế giới biết được: Bạn tạo ra những giá trị gì cho cuộc đời, và bạn đã giúp cho nhiều người giải quyết những vấn đề của cá nhân, của tổ chức ra sao

— Trình Hải Khang