Chia sẻ

Những việc Hoàng Hải đã làm được

  • Giúp cho nhiều người biết đến chữ Hán
  • Giúp cho nhiều người hiểu được đạo Nho
  • Giúp cho nhiều người hiểu được Phật giáo đại thừa
  • Giúp cho nhiều người hiểu được Âm Dương, Ngũ Hành
  • Giúp cho nhiều người biết đến Kinh Dịch
  • Giúp cho nhiều người tìm được triết lý sống của đời mình
  • Giúp cho nhiều người xây dựng được lý tưởng sống và giá trị sống của chính mình
  • Giúp cho nhiều người tự tin chia sẻ giá trị bản thân đến với nhiều người